Bikini waxing in VangVieng

Does anyone Reccomended anywhere in VangVieng for a bikini wax please?