We noticed that you're using an unsupported browser. The TripAdvisor website may not display properly.
We support the following browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Friesland Province | Friesland Province Hotels | Friesland Province Hotels by Type | Friesland Province Attractions | Friesland Province Attractions by Type | Friesland Province Restaurants | Friesland Province Restaurants by Type | Friesland Province Restaurants by Dining Options | Holiday homes | Flights | TripAdvisor pages

Up one level: The Netherlands

Friesland Province

Locations in Terschelling Locations in Ameland Locations in Wolvega


Bolsward Goutum Reitsum Grou
Leeuwarden Oldeberkoop Baaiduinen Kaard
Sneek Joure Sexbierum Foudgum
Oranjewoud Makkum Wirdum Allingawier
Vlieland Delfstrahuizen Weidum Itens
Franeker Eastermar Twijzelerheide Noordwolde-Zuid
Harlingen Hardegarijp IJlst Niawier
Heerenveen Hee Hegebeintum Balk
Appelscha Lemmer Harich Harkema
Dokkum Oudega Echten Ferwert
Drachten Terherne Bakkeveen Boijl
Holwerd Kimswerd Burdaard Wijnjewoude
Kortehemmen Oostermeer Boazum Oldeholtwolde
Koudum Oudkerk Finkum Zurich
Oosterwolde Heeg Marrum Wijckel
Oudemirdum Beetsterzwaag Mantgum Echtenerbrug
Oude Bildtzijl Grouw Sint Annaparochie Gytsjerk
Rijperkerk Anjum Kollum Metslawier
Rijs Bantega Dongjum De Tike
Schiermonnikoog Haule Ureterp Ee
Sint Nicolaasga Bollingawier Warfstermolen Nijemirdum
Stavoren Earnewald Westergeest Sondel
Workum Hindeloopen Bitgummole Warten
Akkrum Ternaard Goingarijp Poppenwier
Legemeer Piaam Olterterp


Places near Friesland ProvinceTen Boer
23 km northwest of Friesland Province